danas je 20.7.2024

Input:
Osobni podaci
Osobno ime ne smije biti ne ispunjeno!
Mail adresa nije ispravno unešena
Prezime ne smije biti ne ispunjeno!
Pogrešan format telefonskog broja. Unesite svoj telefon bez međunarodnog prefiksa.
Podaci poduzeća
Ispunite molim naziv Vaše firme!
Ispunite molim ime Vaše ulice!
MB/JMBG neispravan format!
Pogrešan format OIB-a.
Ispunite molim grad!
PB ima ne točan format! PB može sadržavati samo brojke i razmak (11111, 1111).

Sažetak narudžbe

Modul: Digitalizacija računovodstva
Za razdoblje: 12 mjeseci
Cijena*: 234,00 EUR
* Navedena cijena je bez PDV-a.